Med blikk for kvalitet...

Firmaet T. Asbjørnsen AS så dagens lys som et enkeltmannsforetak i 1998, i et lokale på 40m2, på et gårdsbruk i nærmiljøet. Oppdragsmengden har økt jevnlig, og i februar 2007 flyttet vi inn i nytt verkstedsbygg på 230m2, med 54m2 lager, vis-a-vis hjemstedet.

Siden starten har det blitt investert betydelig i maskiner og utstyr, slik at vi idag fremstår som en høyst moderne blikkenslagerbedrift, og kan påta oss alle tenkelige oppdrag innen kobber- og blikkenslagerfaget.

Vi utfører skreddersydde løsninger for pipebeslag, luftehatter, båndtekking av tak og fasade, takrenner, snøfangere, takstiger,isolering og mantling (har bred erfaring fra offshorebasert arbeid i dette faget), produksjon av beslag for salg, produksjon og montasje av ventilasjonskanaler, spon- og flisavsug,sveiseavsug. sveising av folie/membraner, og i tillegg spesielle sveiseoppdrag i aluminium, syrefast, osv, som maskindeksler, beholdere, stativ, benker, gitterbur, renner, kar, støpeformer og annet.Vi utfører også produksjon/reproduksjon av gamle detaljer/gjenstander i blandt annet kobber og zink.

Kundemassen består av private, industribedrifter, kommuner og offentlige etater og entreprenører. Vi er svært opptatt av videreføring av gamle håndverkstradisjoner og teknikker, og er dessuten i besittelse av en del maskiner og utstyr fra en av landets siste kobbersmeder.

Vi har alltid fokus på kvalitet både når det gjelder planlegging,materialvalg og utførelsen av arbeidet,noe som kommer kundene tilgode gjennom solide produkter med lang levetid.